Πολιτική απορρήτου

Γενικά

Με το παρόν κείμενο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα Aiolos Studios συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται εν γένει τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν το ιδιωτικό απόρρητο των πελατών τους. Η παρούσα πολιτική απορρήτου καλύπτει τόσο τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας μας από οποιαδήποτε συσκευή, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε κατά την παροχή των υπηρεσιών της επιχείρησής μας.

Πιο συγκεκριμένα, το παρόν αποτελεί πηγή πληροφόρησης σχετικά με τον τρόπο που λαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε τις εν λόγω πληροφορίες, τον τυχόν διαμοιρασμό τους με τρίτους, αλλά και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση της ιστοσελίδα μας και όχι τη χρήση άλλων ιστοσελίδων στις οποίες τυχόν οδηγηθείτε μέσω συνδέσμων από τη δική μας. Παρακαλούμε τους επισκέπτες μας, οι οποίοι είναι κάτω των 18 ετών να διαβάσουν την παρακάτω πολιτική απορρήτου παρουσία γονέα ή κηδεμόνα και να ΜΗΝ αποστείλλουν οποιαδήποτε προσωπική τους πληροφορία χωρίς την συγκατάθεσή του.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που μοιράζεστε μαζί μας είναι η επιχείρηση με την επωνυμία “Aiolos Studios” με τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

Aiolos Studios

Νάουσα Πάρου, 84401

Κυκλάδες, Ελλάδα

MHTE.No: 1175K123K0890800

Τηλ: +30 2284052436, +30 697 2019511

E-mail: aiolos_paros@yahoo.gr

Τα Aiolos Studios καθορίζουν τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίες συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας είτε επικοινωνώντας μαζί μας για κάποιο ερώτημα είτε αποδεχόμενοι την παροχή των υπηρεσιών μας.

Τι Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και πως τα συλλέγουμε

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, τα οποία μας παρέχετε εθελοντικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή τηλεφωνικά ζητώντας οικονομικές προσφορές ή ελέγχοντας τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας, καθώς και στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς όταν επισκέπτεστε τα καταλύμματά μας. Ακόμη, ενδέχεται να μας κοινοποιηθούν προσωπικά δεδομένα σας από τρίτους, όταν για παράδειγμα υποβάλλετε αίτημα για διάθεση των υπηρεσιών μας μέσω ιστοσελίδων με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή αποστέλλοντας μας απευθείας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα συλλέξουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομά σας, τυχόν άλλα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας (εφόσον αναφέρονται), καθώς και την απάντησή μας προς εσάς.

Η αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας σας μαζί μας συνιστά εμπορική σχέση και συνεπάγεται τη συναίνεση του πελάτη για να επικοινωνήσουμε μαζί του σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Kανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί σε αυτή την ιστοσελίδα ή θα μεταβιβαστεί σε οποιονδήποτε τρίτο.

Εάν συμφωνήσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τους τηλεφωνικούς αριθμούς στυς οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, την εθνικότητά σας αλλά και οικονομικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του τραπεζικού σας λογαριασμού ή των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλων στοιχείων πληρωμής. Ενδέχεται επίσης να μας κοινοποιηθούν λεπτομέρειες των συμβάσεων που έχετε συνάψει με τρίτους, προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες σε εσάς, όπως πληροφορίες σχετικά με το διαβατήριό σας ή άλλα έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς σας και όποια άλλα στοιχεία είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας παρέχει πληροφορίες όπως την διεύθυνση IP σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ή το χρόνο και τη διάρκεια πρόσβασης, κυρίως για στατιστικούς λόγους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι πληροφορίες είναι αποπροσωποποιημένες και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του εκάστοτε χρήστη.

Σκοπός Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μόνο όταν έχουμε ένα νόμιμο λόγο να το πράξουμε. Πιο συγκεκριμένα:

Α) προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εκτέλεση των υποχρεώσεων μας από μια σύμβαση.

Β) προκειμένου να συμμορφωθουμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, για παράδειγμα τηρώντας τα λογιστικά μας βιβλία, το βιβλίο επισκεπτών (πόρτας) κλπ.

Γ) προκειμένου να απαντήσουμε σε αιτήματά σας σχετικά με την ενημέρωση τιμών και διαθεσιμότητας στα δωμάτιά μας, όταν μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας προς τούτο, επικοινωνώντας για παράδειγμα μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δ) όταν έχουμε νόμιμο συμφερον να το πράξουμε, για παράδειγμα προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας, να σας ενημερώσουμε για πρϊόντα και υπηρεσίες μας που εχετε ζητήσει ή που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν (αν και εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνούμε μαζί σας για λόγους προώθησης), να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή προκειμένου να προλάβουμε/καταπολεμήσουμε παράνομες πράξεις και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια σας κατά την παροχή των υπηρεσιών μας.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ασφαλή. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για τη φυσική και ηλεκτρονική προστασία των δεδομένων σας, καθώς και διαχειριστικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την άνευ αδείας πρόσβαση, απώλεια ή κακή χρήση των δεδομένων που τηρούμε.

Η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, καθώς και η χρήση της φόρμας επικοινωνίας γίνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL, η οποία διασφαλίζει την κρυπτογράφηση όλων των δεδομένων που ανταλλάσονται μεταξύ του φυλλομετρητή σας και της ιστοσελίδας μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δε θα τα αποστείλλουμε ποτέ εκτός Ε.Ο.Χ., χωρίς να συμμορφωθούμε με τις διατάξεις περί κοινοποίησης δεδομένων εκτός Ε.Ο.Χ, όπως προβλέπονται από τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή και κακή χρήση αυτών. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης και τυχόν ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Δε διαμοιράζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη χωρίς την  συγκατάθεσή σας και όταν γίνεται αυτό, απαιτούμε ΚΑΙ από αυτά τα τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα να πράττουν το ίδιο.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας σύμβασης, για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για εμάς, έτσι ώστε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας έχετε ζητήσει.

Η επιχείρησή μας έχει υιοθετήσει και ακολουθεί πολιτική διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης, εκτός από τα δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομικές μας υποχρεώσεις, για παράδειγμα οικονομικά δεδομένα, αποδείξεις ή τιμολόγια για λόγους λογιστικούς/φορολογικούς για 10 έτη από την εκτέλεση της σύμβασης, δεδομένα που περιλαμβάνονται στο Βιβλίο Πόρτας, που υποχρεούνται να τηρούν όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις για 5 έτη από την εκτέλεση της σύμβασης κλπ.

Μετά και το πέρας του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όλα τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται μόνιμα.

Με ποιον θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας

Τα Aiolos Studios ποτέ δε θα μοιραστούν, μεταβιβάσουν ή κοινοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους συνεργάτες που χρησιμοποιούμε προκειμένου να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, για παράδειγμα τραπεζικές υπηρεσίες για την πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών. Ειδικά για τα στοιχεία πιστωτικών καρτών, σας ενημερώνουμε ότι δεν αποθηκεύονται ποτέ στη βάση δεδομένων μας παρά μόνο μεταφέρονται στους αρμόδιους συνεργάτες μας προκειμένου να υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία για τη διεκπεραίωση της εκάστοτε πληρωμής. Ποτέ δεν αποθηκεύουμε μόνιμα πλήρη στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιος τρίτος συνεργάτης μας μπορεί να συλλέγει άμεσα τις πληροφορίες από εσάς για λογαριασμό μας ή μπορεί να χρησιμοποιείται ως μεσάζων προκειμένου να έχετε ευχερέστερη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, όταν για παράδειγμα κάνετε μία κράτηση στο ξενοδοχείο μας μέσω τρίτων ιστοσελίδων (Booking.com κλπ). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε λάβει εκ των προτέρων, σε συνεργασία με τον εκάστοτε τρίτο-συνεργάτη, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο κατά τη συλλογή όσο και κατά τη μεταφορά-κοινοποίηση και περαιτέρω επεξεργασία αυτών μέσω της σύναψης ειδικών συμβάσεων προσωπικών δεδομένων και σε κάθε περίπτωση ενεργώντας πάντοτε σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εντούτοις, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε αυτούς τους τρίτους-συνεργάτες, πέραν αυτών που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως εκτέθηκαν ανωτέρω, οπότε σας συνιστούμε να ενημερώνεστε για τις πρακτικές που ακολουθούν και τον τρόπο που χειρίζονται και προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα, πριν αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές σας πληροφορίες απευθείας σε αυτούς τους τρίτους. Περισσότερα αναφορικά με την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η ιστοσελίδα της booking.com μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Για όσο διάστημα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα Πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε τι δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και να ζητήσετε ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών.
  • Δικαιωμα Διόρθωσης: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας όταν αυτά έχουν αλλάξει ή όταν είναι ανακριβή.
  • Δικαίωμα Διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, υπό συγκεκριμένες εκ του νόμου προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα Εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για συγκεκριμένους σκοπούς.
  • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό των λόγων για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, υπό συγκεκριμένες εκ του νόμου προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα Φορητότητας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε το σύνολο των δεδομένων που τηρούμε ηλεκτρονικά για εσάς σε κάποιον τρίτο οργανισμό.
  • Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσή σας: έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται από εμάς λόγω της νομικής βάσης της συγκατάθεσης.
  • Δικαίωμα Αναφοράς στις Αρχές: έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στην αρχή του τόπου μόνιμης κατοικίας σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την επιχείρησή μας.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά, μπορείτε να επκοινωνήσετε απευθείας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες, όπως αναλυτικά εκτίθενται κατωτέρω. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στον browser σας και τοποθετούνται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Τα cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες στον υπολογιστή σας.

Τα cookies που αποθηκεύει η ιστοσελίδα μας είναι, μεταξύ άλλων, η προτίμηση της γλώσσας που έχετε επιλέξει να περιηγείστε, καθώς και η δήλωση ενημέρωσης και αποδοχής των cookies και της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies του Google Analytics για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποείτε την ιστοσελίδα μας, τον χρόνο παραμονή σας σε κάθε υποσελίδα, την συχνότητα επίσκεψης της ιστοσελίδας μας και των υποσελίδων της και άλλα στατιστικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν στη βελτίωση της παρουσίασής και χρήσης της ιστοσελίδας μας από τους χρήστες της, καθώς και στο να παρέχουμε γενικότερα καλύτερες υπηρεσίες σε εσάς. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι ανώνυμες και διατηρούνται στην Google Analytics. Όλες αυτές οι πληροφορίες καθώς και η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας αποτελούν προσωπικά δεδομένα και μπορούν να καταδείξουν τη γεωγραφική περιοχή του επισκέπτη. Παρόλ’ αυτά, σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες στον διαχειριστή της ιστοσελίδας μας ή σε οποιονδήποτε άλλο. Λόγω της ψευδονυμοποίησης των παραπάνω στοιχείων μέσω της Google Analytics, δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του επισκέπτη. Τα δεδομένα που συλλέγονται απο το Google Analytics διατηρούνται για διάστημα 26 μηνών και έπειτα διαγράφονται. Η Google Analytics ενδέχεται να χρησιμοποιεί και cookies τρίτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που σχετίζονται με τις διαφημίσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε μπορούν να απενεργοποιηθούν ή/και να διαγραφούν από τον υπολογιστή σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες ή εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας κάνοντας χρήση της ανώνυμης περιήγησης του φυλλομετρητή σας.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται περιστασιακά να περιέχει συνδέσμους προς και από άλλους ιστότοπους. Αν ακολουθήσετε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Σας συμβουλεύουμε να ελέγξτε τις πολιτικές απορρήτου που υιοθετεί ο κάθε ιστότοπος τρίτου πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε δεδομένα σε αυτούς.

Διακομιστής ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα μας φιλοξενείτε σε διακομιστές της εταιρείας TopHost, η οποία εναρμονίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον νέο κανονισμό GDPR και το datacenter της βρίσκεται στην Ελλάδα.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Το ξενοδοχείο μας διαθέτει σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων μπορείτε να μοιραστείτε πληροφορίες ή δεδομένα με φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χειρίζονται τα δεδομένα σας. Το ξενοδοχείο μας ουδέποτε πρόκειται να διαμοιράσει/προωθήσει προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαχείριση Παραβίασης Δεδομένων

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση ή προσπάθεια παραβίασης των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής, πάντα σε συνάρτηση με την έκταση και τον κίνδυνο που μια τέτοια παραβίαση ππιθανόν να συνιστά. Μεταξύ άλλων, η επιχείρισή μας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκτηση των δεδομένων, τον περιορισμό του κινδύνου από την παραβίαση, την ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής, όποτε αυτό απαιτείται, αλλά και την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζει ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρούσα πολιτική απορρήτου διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Εάν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω κριθεί παράνομη ή αντίθετη στην ισχύουσα νομοθεσία δε θα εφαρμόζεται χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων πληροφοριών.

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Τα Aiolos Studios διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς ή να ανανεώνουν την παρούσα πολιτική απορρήτου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με την ανάρτηση της ανανεωμένης πολιτικής απορρήτου στην παρούσα ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε την παρούσα σελίδα, έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζουμε. Σε περίπτωση κάποιας ουσιώδους αλλαγής σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα φορντίσουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά επικοινωνώντας απευθείας μαζί σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

έκδοση 1.1 (Ιούνιος 2018)

Με εκτίμηση,

Aiolos Studios