Πολιτική ξενοδοχείου/Κρατήσεις/Ακυρώσεις

 • Μια κράτηση θεωρείται σε ισχύ όταν κατατεθεί το ποσό της προκαταβολής το οποίο ανέρχεται στο 25% του συνολικού ποσού της κράτησης.
 • Ο πελάτης υποχρεούται στην αιτιολογία κατάθεσης να αναφέρει την ημ/νια άφιξης και αναχώρησης της κράτησης, καθώς και το όνομα στο οποίο έγινε η κράτηση.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το ξενοδοχείο και ισχύουν, σύμφωνα με τον αρθ. 8 ν. 1652/1986 κανονισμός σχέσεων καταναλωτών-ξενοδοχείων, τα εξής:
  • ακύρωση, 22 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης, δεν γίνεται καμία χρέωση και η προκαταβολή επιστρέφεται.
  • ακύρωση κατα το διάστημα των 21 ημερών πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
 • Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης χρεώνεται το 50% της συνολικής αξίας της διαμονής όπως αυτή ήταν προγραμματισμένη για τις ημέρες που ακυρώνονται.
 • Check in 14:00, Check out 11:00.
 • Δεκτές πιστωτικές κάρτες (Mastercard and VISA).
 • Κατοικίδια δεν επιτρέπονται.